Mittwoch, 30. November 2016

*Playful Doodling*

Môj aktuálny príspevok na ScrapArt.cz  prináša inšpiráciu v podobe ATC setu, ktorého podklad vznikol doodlením. Ponúkam aj krátky fotonávod...
Spomínaný článok nájdete TU

 Mein aktueller Beitrag auf ScrapArt.cz bringt eine Inspiration in Form eines ATC-Sets, dessen Hintergrund durch Doodling entstanden ist. Ich biete auch eine kurze Fotoanleitung...
Den erwähnten Beitrag findet Ihr HIER

Použité produkty zo ScrapArt.cz:
Verwendete Produkte von ScrapArt.cz:Montag, 28. November 2016

*Album for my dear granny*

Téma mesiaca november na ScrapShop.sk :
Vianočné darčeky
Album pre moju milovanú babenku k jej okrúhlemu jubileu...
 
Thema des Monats November auf  ScrapShop.sk:
Weihnachtsgeschenke
Album für meine geliebte Omi zu ihrem runden Jubiläum...
 


  

 
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!
 

Freitag, 25. November 2016

*Art Journal - Favourite Book*

Ešte stále dobieham zameškané a dopĺňam  moje art journálové vpisy o chýbajúce témy. Januárová výzva na ArtGrupa ATC je úžasná, pochádza od Denisky a zadanie má názov
"Obľúbená kniha" - nájdi vo svojej obľúbenej knihe stranu 150 a použi z nej jednu-dve vety na stvárnenie témy...
Naozaj nemám len jednu obľúbenú knihu, rozhodla som sa však pre dielko
Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej od Ransom Riggs...
 
Ich hole immer noch das Versäumte auf und ergänze meine Art Journal-Einträge um die fehlenden Themen. Die Januar-Art Journal Herausforderung auf ArtGrupaATC ist wunderbar, sie stammt von Deniska und die Aufgabe lautet
"Das beliebte Buch" - finde in Deinem Lieblingsbuch die Seite 150 und verwende ein bis zwei Sätze zur Darstellung vom Thema...
Ich habe wirklich nicht nur ein Lieblingsbuch, ich habe mich aber für das Werk
Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs entschieden...
 
Nevedel som, kde inde by som vás mal hľadať. Iba včera som prišel na to, že vy všetci ste mŕtvi...
Ich wusste nicht, wo anders ich euch suchen sollte. Ich bin nur gestern draufgekommen, dass ihr alle tod seid...
 
 
 Miss Peregrine´s Home for Peculiar Children


Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!
 

Donnerstag, 24. November 2016

*12 Tags Of 2016 - November*

Novembrová výzva od Tim Holtz znova ponúka zaujímavú kombináciu dvoch techník - RUB RESIST a DIMENSIONAL COLORING. Aj tentokrát som bola nútená trocha improvizovať a tu je výsledok...

November-Herausforderung von Tim Holtz bietet ebenfalls eine interessante Kombination zweier Techniken - RUB RESIST und DIMENSIONAL COLORING. Auch diesmal wurde ich gezwungen ein wenig zu improvisieren und hier ist das Ergebnis...
 
 
Moja interpretácia
Meine Interpretation

 
 
 
 
 

 
 
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags


Mittwoch, 23. November 2016

*Christmas Post*

Môj aktuálny príspevok na ScrapArt.cz  prináša inšpiráciu v podobe Mail Art. Dekorovala som obálky štvorcového formátu (14 x 14 cm) ...
Spomínaný článok nájdete TU

 Mein aktueller Beitrag auf ScrapArt.cz bringt eine Inspiration in Form der Postkunst - Mail Art. Ich habe quadratförmige Umschläge dekoriert (14 x 14 cm)...
Den erwähnten Beitrag findet Ihr HIER
 

 

 
 
Použité produkty zo ScrapArt.cz:
Verwendete Produkte von ScrapArt.cz:


 
 
 
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
 Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!
 


Mittwoch, 16. November 2016

*Mini Mixed Media Christmas*

Môj aktuálny príspevok na ScrapArt.cz  prináša inšpiráciu v podobe mini mixed media vianočných pozdravov a zároveň ATC setu. Ponúkam aj krátky fotonávod...
Spomínaný článok nájdete TU
 
 Mein aktueller Beitrag auf ScrapArt.cz bringt eine Inspiration in Form von Mini Mixed Media Weihnachtskarten und zugleich eines ATC Sets. Ich biete auch eine kurze Fotoanleitung...
Den erwähnten Beitrag findet Ihr HIER

 
  
 
 
 
ATC Set "Winter Time"

 
 


Použité produkty zo ScrapArt.cz:
Verwendete Produkte von ScrapArt.cz: