Mittwoch, 28. September 2016

*Meet me at 10...*

V mojom aktuálnom príspevku na scrapper.sk ponúkam k nahliadnutiu ATC set, ktorý vznikol v jednu prázdinovú nedeľu v chalúpke u babenky. Tvorba setu bola nenáročná, no napriek tomu má pre mňa veľkú hodnotu, keďže mi ho moja milovaná (90 ročná) babenka takto nádherne obšila...
Spomínaný článok nájdete TU

 In meinem aktuellen Beitrag auf scrapper.sk biete ich einen Blick auf mein ATC Set, das an einem Ferien-Sonntag in Omas Häuschen gefertigt wurde. Die Gestaltung des Sets war relativ einfach, dennoch hat es für mich einen großen Wert, nachdem es meine geliebte (90 jährige) Omi so wunderschön umgenäht hat...
Den erwähnten Beitrag findet Ihr HIER Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!*Wonderful (Industrial) Time...*

Môj aktuálny príspevok na ScrapArt.cz  prináša inšpiráciu v podobe mini albumu pre pána. Ponúkam aj zopár záberov zachytených počas tvorby ...
Spomínaný článok nájdete TU

 Mein aktueller Beitrag auf ScrapArt.cz bringt eine Inspiration in Form eines Mini Albums für einen Mann. Zu sehen sind auch ein paar Bilder, die während der Gestaltung aufgenommen worden sind...
Den erwähnten Beitrag findet Ihr HIER


Cover - Scheme...

Studio Light - Industrial Paper Collection

 
 
 
 
Použité produkty zo ScrapArt.cz:
Verwendete Produkte von ScrapArt.cz:

Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
 Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!

 
Sonntag, 25. September 2016

*12 Tags Of 2016 - September*

Septembrová výzva od Tim Holtz znova ponúka kombinácie techník, ktoré sa často v mojom repertoári nevyskytujú. Musím priznať, že tentokrát som sa so zadaním trocha potrápila. Opäť sa jedná o zaujímavý remix dvoch techník - DISTRESS PATINA a ALKOHOL INK RESIST a tu je výsledok...

September-Herausforderung von Tim Holtz bietet ebenfalls Kombinationen von Techniken, die sich in meinem Repertoire nicht zu oft finden. Ich muss zugeben, dass ich mich diesmal mit dieser Aufgabe etwas geplagt habe. Es handelt sich wieder um ein interessantes Remix zweier Techniken - DISTRESS PATINA und ALKOHOL INK RESIST und hier ist das Ergebnis...
 
 
Moja interpretácia
Meine Interpretation
 
 
 

  
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
 Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!


 

Freitag, 23. September 2016

*Magical & Fantasy*

 
My fantasy art journal page "The Magic Of OZ"...
 
The world
of  reality
has its
limits; but
the world of
imagination
is boundless...


MMW#18: Magical/Fantasy
  
 
 
Thank you so much for this appreciation!
 
 
 
 
Thanks a lot for stopping by!
 
 

 
 


Donnerstag, 22. September 2016

*My Favourite Product - Stamps*

Téma mesiaca september na ScrapShop.sk má názov 
"Môj obľúbený produkt"
Moje rozhodnutie padlo jednoznačne na razítka a príspevok k spomínanej téme nájdete TU

Thema des Monats September auf ScrapShop.sk lautet
"Mein Lieblingsprodukt"
Meine Entscheidung fiel eindeutig auf Stempel und den Beitrag zu dem erwähnten Thema findet Ihr HIER


Ukážky projektov s využitím rôznych druhov razítok:
Beispielprojekte mit der Verwendung von verschiedenen Stempelarten:

My art journal page "Enjoy the journey..."
My ATC Set "Fairies and Elves"

My art journal page "Who answers all my questions???"
My ATC Set "Boy & Time"

My ATC Set " Hapiness"

Inšpiráciou pre Vás budú zaručene aj ostatné príspevky na ScrapShop.sk
Inspirierend für Euch werden garantiert auch andere Beiträge auf ScrapShop.sk 

 
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!