Donnerstag, 24. November 2016

*12 Tags Of 2016 - November*

Novembrová výzva od Tim Holtz znova ponúka zaujímavú kombináciu dvoch techník - RUB RESIST a DIMENSIONAL COLORING. Aj tentokrát som bola nútená trocha improvizovať a tu je výsledok...

November-Herausforderung von Tim Holtz bietet ebenfalls eine interessante Kombination zweier Techniken - RUB RESIST und DIMENSIONAL COLORING. Auch diesmal wurde ich gezwungen ein wenig zu improvisieren und hier ist das Ergebnis...
 
 
Moja interpretácia
Meine Interpretation

 
 
 
 
 

 
 
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
Danke fürs Betrachten dieses Beitrags


Kommentare:

maj. hat gesagt…

Piękna praca! Cudne kolory!!!

MakaArt hat gesagt…

Ďakujem Majko ❤