Sonntag, 25. September 2016

*12 Tags Of 2016 - September*

Septembrová výzva od Tim Holtz znova ponúka kombinácie techník, ktoré sa často v mojom repertoári nevyskytujú. Musím priznať, že tentokrát som sa so zadaním trocha potrápila. Opäť sa jedná o zaujímavý remix dvoch techník - DISTRESS PATINA a ALKOHOL INK RESIST a tu je výsledok...

September-Herausforderung von Tim Holtz bietet ebenfalls Kombinationen von Techniken, die sich in meinem Repertoire nicht zu oft finden. Ich muss zugeben, dass ich mich diesmal mit dieser Aufgabe etwas geplagt habe. Es handelt sich wieder um ein interessantes Remix zweier Techniken - DISTRESS PATINA und ALKOHOL INK RESIST und hier ist das Ergebnis...
 
 
Moja interpretácia
Meine Interpretation
 
 
 

  
Ďakujem za prezretie tohto príspevku! 
 Danke fürs Betrachten dieses Beitrags!


 

Kommentare:

Jarka Ef hat gesagt…

skvelá práca :-)

piaseiza hat gesagt…

Super! :)

maj. hat gesagt…

Rewelacyjny!!!!!!!

Anita Houston hat gesagt…

Using the red AI is fabulous...LOVE the way the image came out! Great take!!! Thanks for all the visits too!