Sonntag, 1. Februar 2015

*Moja nová výzva...*

* Meine neue Herausforderung...*


Som nesmierne poctená, nadšená a šťastná, že odteraz patrím k DESIGN TEAM scrapper.sk 

Ich fühle mich sehr geehrt, bin begeistert und glücklich, dass ich jetzt zu dem DESIGN TEAM scrapper.sk gehöre.

 
 


Nová výzva, výmena skúseností, posuny v oblasti tvorby,  spolupráca  so skvelým kolektívom... 
 

Bolo potrebné zhotoviť tri papierové produkty len na tento účel a tým odprezentovať svoju tvorbu, jej štýl a čím je charakteristická. Ja som sa rozhodla vyrobiť - Vintage Card, Vintage Tag, Meander Book...
 
 
Neue Herausforderung, Austausch von Erfahrungen, Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, Zusammenarbeit mit einem ausgezeichneten Team...
 
Es wurde gefordert drei Papier-Arbeiten nur für diesen Zweck herzustellen und damit das eigene Werken, den Stil und seine Charakteristik zu präsentieren. Ich beschloss eine Vintage Card, einen Tag und ein Meander Book zu kreieren...
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ďakujem celému teamu za prejavnú dôveru, podporu mojej tvorby a teším sa na spoluprácu!
 
 


Kommentare:

Unknown hat gesagt…

...krásne výtvory, srdečná gratulácia !!!

MakaArt hat gesagt…

Ďakujem krásne :)